Lahustage - rasvaärastus

Tavahind 98.00 SEK ALE!

Eeldatavasti on see laos 2/3 jälle laos!

Lahustage on aroomivaba külmrasvaärastus, mis lahustab tõhusalt asfalti, õli ja muud naftapõhist mustust. Võib kasutada nii märjal kui ka kuival pinnal.

Lisateavet saab selle kasutamise kohta jne.

1. Kandke pinnale ühtlaselt (tavaliselt käepidemetest ja allapoole).
2. Lase mõni minut lahti
3. Loputage alt üles.
4. Jätkake pesemisprotseduuri järgmise sammuga.

Ps. Muidugi on hea kasutada näiteks mootoripesu jne. Samuti pidage meeles, et toode peaks olema külmal temperatuuril pisut kauem pinnal. Parima efekti saavutamiseks tuleks ekstrakti kasutada ka peale lahustit 2.

Ohutuskaardid on saadaval nõudmisel.


Oht: allaneelamisel ja hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.
Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või pragusid.
ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamatult ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
Ärge kutsuge esile oksendamist. Mitte hoida kuumuse / sädemete / lahtise leegi käes.
Suitsetamine keelatud. Hoidke lukustatud. Mahuti sisu jäetakse ühele
heakskiidetud jäätmekäitluskoht. Sisaldab aromaatseid süsivesinikke> 30%